0/5 (0/0 Hodnocení)
Popis školení

Určeno: Pro automechaniky, kteří provádějí servis klimatizace motorových vozidel a nejsou proškolení z Nařízení Komise (ES ) 307 /2008, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES ) č. 517/2014 a Zákona 73 ze dne 7. února 2012. Obsah: • klimatizační systémy motorových vozidel, základy termodynamiky • základní funkční schéma klimatizace a funkce jednotlivých komponentů • základní znalosti o vlastnostech a používání fluorovaných skleníkových plynů jako chladiv v klimatizačních systémech motorových vozidel • dopad chladiv s fluorovanými skleníkovými plyny na životní prostředí a příslušné předpisy v oblasti životního prostředí dle nařízení (ES) č. 517/2014 • znalosti běžných postupů pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů • servis klimatizace • zacházení s lahví pro chladivo • zapojení regeneračního zařízení do přívodních otvorů klimatizačního systému obsahujícího fluorované skleníkové plyny v motorových vozidel a jeho odpojení • obsluha, kontrola a servisní úkony prováděné na plničkách klimatizací • závěrečný test znalostí a vydání osvědčení o absolvování školení • Zákon 73 ze dne 7. února 2012

Cíl školení

Pokud účastník školení prokáže požadovanou úroveň znalostí a praktických dovedností, bude mu vydáno osvědčení o odborném školení v oblasti autoklimatizací a právních předpisů dle Článku 2 Nařízení Komise (ES) č. 307/2008. Toto osvědčení opravňuje držitele k provádění znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů z autoklimatizací.

Formát certifikátu školení

Specializace
Další informace
Místo konání: Česko
Úroveň školení: 1
Doba trvání školení: 5 hodin

Út 16 Srpen 2022 - Út 16 Srpen 2022

Jsou 2 volná místa
Celkový počet míst
20
Účastníci
18
Náhradníci
1
  • Možnost rezervace
    2022-06-13 00:00 - 2022-08-15 12:00
  • Přihlásit se
Organizační informace
2022-08-16 Tue

Tréninkové centrum LKQ CZ (Kolbenova) Kolbenova 886/9A, Prague 9-Vysočany, Česko

  • 09:00 - 14:00 Školitel LKQ3
Školení se koná v 0 místech
Kontaktní informace

E-mail: skoleni@lkq.cz

Telefon: 724 670 238

Další termíny školení